Revisie en feedback op vertaling institutioneel jargon

Tolken worden bij heel veel verschillende publieke instellingen en organisaties ingezet. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van institutionele kennis, procedure en jargon, en anderzijds een grote woordenschat in de werktaal van de tolk. Tijdens deze individuele sessie van 2 uur wordt de vertaling die de deelnemer heeft gemaakt van de woordenlijsten van de lesmodule 'Institutionele kennis, procedures en jargon' besproken met een tweetalige deskundige/beëdigd vertaler. 

Individuele bespreking van de vertaling van de woordenlijsten

Voorbereiding

Deelnemers aan deze module moeten verplicht de zelfstudiemodule Institutionele kennis, procedures en jargon afnemen. Deze module bestaat uit 17 opnames van lezingen. Bij 15 lezingen hoort een woordenlijst en achtergrondinformatie. Als voorbereiding op de individuele sessie moeten de woordenlijsten worden vertaald en opgestuurd worden naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Deze vertalingen vormen het uitgangspunt voor de taalspecifieke werksessies van deze lesmodule. Indien u de zelfstudiemodule nog niet heeft aangeschaft, kunt u deze via de opties in uw winkelwagen aankopen.

De begeleider neemt alle vertalingen van de deelnemer door en markeert de fouten en knelpunten. Vervolgens wordt er een online afspraak gemaakt om de vertalingen te bespreken. Het doel van de sessie is een goede terminologielijst te verkrijgen en het tweetalig vocabulaire te verrijken. De begeleider geeft advies voor verdere zelfstudie naar gangbaar lexicon in het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 

Lesvorm

Interactieve online werksessies op afspraak.

Zelfstudie

  • Lezen: websites, boeken, voorlichtingsmateriaal in uw vreemde taal over de verschillende onderwerpen van Lesmodule 1
  • Huiswerk: u vertaalt de terminologielijsten naar uw eigen taal

Tweetalig deskundigen / beëdigd vertalers

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Individuele sessie die op afspraak wordt gemaakt
  • De sessie vindt plaats via GoToMeeting 
Datum: In overleg
  • PE 2
  • 500,- (excl. BTW)
  • Online