Komt een gebarentolk bij de dokter: buikklachten, suikerziekte en levensstijl

Tolken voor huisartsen vergt verschillende vaardigheden en kennis van de gebarentolk. Een huisarts vraagt niet voor niets of een pijn drukkend, brandend, zeurderig of snijdend is. Of dat de ontlasting slijmerig, bloederig, gelig of groenig is. Het antwoord is bepalend voor de volgende vraag en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar bijvoorbeeld een maag-darmarts, endocrinoloog of diëtist. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang. In het webinar en trainingsdag wordt ingegaan op de veelvoorkomende pathologische aandoeningen waarover de tolk behoort te weten.

Programma:

Deze training is erop gericht om de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt te begrijpen en te kunnen vertalen in gebaren. De gebarentolk dient niet alleen de gebaren voor de terminologie te kennen maar ook de gevoelsmatige nuancering die in woorden overgebracht wordt, te leren vertalen naar genuanceerde expressie en gebaar. Kleine dingen kunnen grote verschillen maken.

Het programma van deze cursus bestaat uit twee livewebinars en één trainingsdag. Tijdens de livewebinars vertelt een huisarts over de veelgebruikte medische terminologie gerelateerd aan twee pathologische deelgebieden. Hij focust op de vraagstelling, de diagnosticering en de essentiële aspecten van ziektebeelden die bepalend zijn voor doorverwijzing. Deelnemers moeten tijdens de webinars een begrippenlijst opstellen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in NGT. Ook in de readers worden relevante begrippen aangereikt. Tijdens de trainingsdagen worden de gebaren voor deze begrippen met de trainers en collega’s besproken en geoefend. De twee pathologische deelgebieden die tijdens deze cursus aan bod komen zijn:

 • Maag- en darmklachten
  • Maagzuur
  • Maagzweer
  • Galstenen
  • Spastische Darm
  • Winderigheid
  • Obstipatie
  • Diarree
  • Aambeien

 • Suikerziekte & levensstijl
  • Diabetes type 1 en 2
  • Hoge bloeddruk
  • Cholesterol
  • Overgewicht
  • Voeding

Tijdens de trainingsdag wordt tijdens de ochtend termen, begrippen en nuances die in de webinars zijn uitgelegd in gebaren aangeleerd en geoefend. Tijdens de middag worden gesprekken in scéne gezet tussen huisarts en dove patiënt over bovengenoemde onderwerpen. Tijdens deze gesprekken worden het jargon in de context geplaatst en worden de gebarentolken gecoacht door de dove NGT-docent en de trainer om de communicatie zo integraal en nauwkeurig mogelijk tot stand te brengen.

 

Planning:

Wo 11-09-2019

Webinar: Maag- en darmklachten

Maagzuur, maagzweer, galstenen, spastische darm, winderigheid, obstipatie, diarree, aambeien, overgeven.

Wo 18-09-2019

Webinar: Suikerziekte en levensstijl

Diabetes type 1 en 2, hoge bloeddruk, cholesterol, overgewicht, voeding, roken 

Do 26-09-2019

Trainingsdag NGT

Maag-, darm-, leverklachten en suikerziekte en hypertensie

 

Relevantie & meerwaarde voor de gebarentolk

Goed tolken begint bij goed begrijpen. Gebarentolken moeten beschikken over een zeer brede algemene kennis die raakt aan verschillende expertises. De gezondheidszorg is er daar één van: een tolk zonder medische basiskennis kan niet goed de boodschap van artsen vertolken.  In gesprekken tussen patiënten en (huis-)artsen krijgen zij te maken met veel vaktermen en begrippen maar ook informeel aanvoelende terminologie die een specifieke reactie oproept of doel beoogt. Door middel van deze training vergaren gebarentolken relevante kennis, gebarenlexicon en tolkoefening. Hiermee kunnen zij de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze en vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt begrijpen en goed vertolken in gebaren. De gebarentolk leert niet alleen over de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische deelgebieden, maar ook over de achtergrond hiervan en wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

Kennis verkrijgen van de terminologie, jargon, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en (huis-)arts om de juiste vertolking tot stand te kunnen brengen. Het antwoord van de dove patiënt is bepalend voor de volgende vraag van de arts en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar een specialist. Kleine nuances in expressie en gebaar kunnen grote verschillen maken. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang.

Leerdoelen:

 • de betekenis van de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische de achtergrond van de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
 • leert de gebaren bij de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
 • wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

In uw KTV-account bevinden zich twee readers van 10 pagina's met informatie over het onderwerp. In de readers zijn woorden en begrippen grijs gearceerd. U  maakt een lijst van de begrippen uit de reader en uit de webinars die u niet paraat heeft in NGT

Stuur uw termenlijst twee dagen vóór de training naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. De docenten kunnen zich dan optimaal voorbereiden.

 

Webinardocent:
Hugo Bakker is sinds maart 2013 waarnemend huisarts in de praktijk van Rob Jansen bij Medisch Centrum te Cleeff in Haarlem. Daarnaast is hij werkzaam als huisarts voor asielzoekers bij de gezondheidscentra voor asielzoekers (GCA) in Alkmaar en Katwijk. Naast de patiëntenzorg is Hugo Bakker actief op onderwijsgebied.

 

Docenten trainingsdag:

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij bij congressen, wetenschappelijke opleidingen en in buitengewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, hij is specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”


Mw. Rosé Lindenhof (NGT-docent): is doof geboren en opgegroeid in een doof gezin. Rosé is actief in de Dovenwereld, niet alleen als vrijwilliger in stichtingen: zij heeft zelf ook een doof gezin. Rosé heeft veel ervaring in het ontwikkelen en aanbieden van diverse NGT-cursussen voor verschillende doelgroepen. Ook gaf zij opleidingen en coachte zij nieuwe NGT-docenten. Rosé heeft jarenlang lesgegeven en recent heeft zij de TPRS-opleiding NGT Niveau 1, 2 en 3 afgerond. Humor en uitdaging staan in haar trainingen hoog op het lijstje.


Wendi Koster (Actrice): Sinds 2004 werkt Wendi als trainingsacteur in trainingen en assessments. Bij trainingsacteren gaat het om het leerrendement van de deelnemers. Wendi vindt het belangrijk dat er geoefend wordt in een veilige sfeer. Door haar naturelle speelstijl weet Wendi de deelnemers mee te nemen in de situatie. Op die manier kunnen deelnemers zo realiteitsgetrouw mogelijk een oefengesprek voeren.

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Linguïstisch en tekstueel, Vertaalvaardigheid, Cultuurkennis
Contacturen
10,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
10,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
23474
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
1,000
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let  op!

20 bladzijdes lezen > 1 pe-punt.

Webinars
Data: 11 en 18 september     |     Tijdstip webinars: 20.00-22.00 uur


Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) deelneemt aan de trainingsdag; én
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

De Dagtraining
Data: 26 september 2019    |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 12 deelnemers in de training
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. 
 • Catering bij de prijs inbegrepen

 

"Ik vond dat alle drie docenten enthousiast waren over de stof en betrokken ook de deelnemers . De lesstof was goed voorbereid en werd duidelijk uitgelegd. Er was ruimte voor vragen."

"De presentatie van de docenten was fijn. Veel praktijkvoorbeelden waarmee je wat kon of waardoor je er over ging nadenken. Verschillende werkvormen waardoor de dag afwisselend werd. Beide docenten hebben hun kennis paraat en je merkte dat ze voorbereid waren."

"Waardevol voor mijn werk als tolk. Fijn om te horen hoe collega's het doen en hoe een huisarts het vanaf zijn kant ziet.  De webinars hadden ook een duidelijke indeling en ik vond dat alles evenveel aandacht heeft gekregen."

Diabetes
280,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
11-09-2019
Locatie:
Online & Nijkerk
Lestype:
Combinatie
Lestijd:
Hele dag