Individuele coaching tolkinterventies & tolktechnieken

Om professioneel over te komen als tolk, volstaat het niet om talen te kennen en boodschappen vlot te kunnen omzetten naar een andere taal. Zeker voor gesprekstolken is de gedragscode of deontologie minstens even belangrijk. De regels uit de gedragscode zijn niet moeilijk te vatten, maar soms wel moeilijk toe te passen. Daar gaan we mee bezig tijdens deze individuele coachingssessie! 

Gesprekstolken is nooit gemakkelijk; de valkuil zit in een klein hoekje.

Deze individuele coachingssessie focust op lastige tolksituaties die in het echt maar zeker ook tijdens de tolktoetsen voor komen en op de wijze waarop een professionele tolkhouding een lastige gesprekssituatie weer vlot kan trekken. Hoe de tolkhouding en het handelen van de tolk wordt ervaren door de gespreksvoerders en de tolk zelf is onderwerp van de onderlinge beschouwingen en feedback. Hoe bewust ben je van je eigen houding? En hoe goed weet je welk effect jouw houding en werkwijze hebben op de cliënt en dienstverlener? Waaruit bestaat jouw palet van mogelijke tolkhoudingen?

Opbouw van de training

Tijdens de sessie worden lastige tolksituaties besproken en geoefend. 

Door middel van gestructureerde feedback zullen de situaties worden nabesproken. De deelnemer wordt niet bekritiseerd; wel wordt hij aandachtig waargenomen en krijgt hij teruggekoppeld welk effect een bepaalde houding veroorzaakte. Aandacht wordt besteed aan het herkennen van grenzen, vooroordelen, tolkstijl en assertiviteit. 

Tolksituaties worden mogelijk twee keer gespeeld zodat de feedback en tips in de praktijk geoefend kunnen worden. Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Dit werkproces vergt een grote mate van onderling respect en vertrouwen. De trainer is zeer ervaren in het geven van tolkvaardighedentrainingen en opereert zelf vrij direct en individueel. Iedere deelnemer krijgt een handreiking die aansluit op zijn leerproces en leerwensen. 

Rondom de feedbackrondes is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Bedenk van tevoren wat voor soort tolksituaties u lastig vindt.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
2,50
Voorbereiding
 
Totaal
2,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.Locatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
  • tarief is voor 1 deelnemer. Indien u de coaching samen met een collega wilt volgen, klikt u de optie voor bijbetaling aan.
  • Datum en tijdstip in onderling overleg,


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 4. 

"Het was echt een zeer goede training! Marijke was heel duidelijk en direct. Echt gaaf."

"Docent geeft veel informatie en uitleg."

"De training is goed onderbouwd en leert je om beter te fungeren in je rol als tolk."

 

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden
In overleg
  • PE 2.5
  • 250,- (excl. BTW)
  • Nijkerk