Stevig op B2-niveau

Neem in 6 lesdagen de belangrijkste Nederlandse taalkwesties voor anderstaligen onder de loep. Het doel van de cursus is om je Nederlandse taalvaardigheid naar een zodanig B2-niveau te brengen dat het voldoet aan de KTV-toetsen op B2-niveau. 

Op niveau B2 moet je in staat zijn om goede zinnen te produceren. Daarom wordt er elke les één belangrijk grammaticaal aspect behandeld, zoals: woordvolgorde (inversie, bijzinnen), het vervoegen van werkwoorden en het gebruik van de verschillende tijden, het gebruik van lidwoorden, adjectieven en verwijswoorden.

In de cursus komen drie vaardigheden aan bod, d.w.z. lezen, luisteren en spreken.

Bovendien is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat. Hierbij gaat het met name om woorden die voor B2-tolken belangrijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Gezondheidszorg
 • COA
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Vluchtelingenwerk
 • NIDOS
 • Slachtofferhulp
 • Gemeentes
 • UWV
 • Woningcorporaties
 • Reclassering

In de ochtend staan grammatica en woordenschat centraal, ’s middags werken we vooral aan de spreekvaardigheid. Daarbij is ook veel aandacht voor uitspraak en verstaanbaar spreken.

De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van de deelnemers wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat je de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Tussen de lessen door moet je rekenen op ongeveer drie uur voor zelfstudie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus beheers je het Nederlands op niveau B2. Een voorwaarde hiervoor is dat je de lessen hebt bijgewoond en de huiswerkopdrachten naar behoren hebt gemaakt. Ook is het belangrijk dat je in het dagelijks leven bewust met de taal bezig bent en er actief mee oefent.

De inhoud van deze cursus bereidt je goed voor op het taalbeheersingsniveau dat verwacht wordt bij de integrale tolktoets op B2-niveau. Ook de onderwerpen sluiten goed aan bij de onderwerpen van de toetsen.

Ook als je alleen een tolkvaardighedentoets aflegt, vormt deze cursus een nuttige voorbereiding dankzij de thema’s die aan bod komen.

Voorbereidende opdrachten

Voor de eerste bijeenkomst maak je een schrijfopdracht. Voor de andere lessen lees je een tekst en maak je opdrachten.

Emily Palmer

De cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1) en van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’ (verschenen in april 2019 bij Uitgeverij Coutinho).

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

 

Contacturen

33

Competentie

Taalvaardigheid

Voorbereiding

Wordt nader bekend gemaakt

Totaal te registreren punten

33 (plus eventuele voorbereidingspunten)

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

DAGINDELING

De lessen vinden één keer per week plaats, van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier. De cursus begint 3 oktober en eindigt op 14 november.

DATA

 • donderdag 3 oktober 2019
 • donderdag 10 oktober 2018
 • donderdag 17 oktober 2018
 • donderdag 31 oktober 2018
 • donderdag 7 november 2019
 • donderdag 14 november 2019

 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"KTV is niet alleen maar voor tolken zoals heel veel mensen denken. Je kunt hier ook Nederlands leren spreken, schrijven en luisteren. Toen ik u voor de eerste keer belde, vroeg ik u als ik deze cursus zou kunnen doen. Ik herinnerde me nog wat u mij antwoordde. Ik citeer u: “Als ik uw Nederlands hoor, denk ik dat u het best aankunt." Daarom durfde ik deze cursus te volgen. Deze cursus is de beste cursus die ik ooit heb gehad. Onze goeroe Emily is de beste Nederlandse docent die ik heb gekend. Bij haar is iedereen gelijk en we kregen dezelfde kansen. Ik vraag me echt af waar ze de energie vandaan haalt. Ze was heel duidelijk met ons, heeft een goede sfeer gecreëerd vanaf het begin al: we moeten naar elkaar luisteren, respecteren en vooral elkaar uit laten praten. Kort samengevat: ik heb mijn collega's verteld dat niemand te oud of dom is om te leren. Je moet gewoon durven, proberen en tenslotte doen."

"Dit was precies wat we nodig hadden!"

"Bedankt, ik heb mijn weg nu gevonden."

Datum: 3 okt. 2019
 • 1.200,- (excl. BTW)
 • Niijkerk