Revisie en feedback op vertaling notarieel jargon

Tolken en vertalers verrichten regelmatig werkzaamheden voor het notariaat. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van notariële kennis en aktes, en anderzijds een grote woordenschat in de werktalen van de van de tolk. Tijdens deze individuele sessie van 2 uur wordt de vertaling die de deelnemer heeft gemaakt van de woordenlijsten van de lesmodule 'Notariële kennis, aktes en jargon' besproken met een tweetalige deskundige. 

Individuele bespreking van de vertaling van de woordenlijsten

Voorbereiding

Deelnemers aan deze module moeten verplicht de module Notariële kennis, aktes en jargon afnemen. Deze module bestaat uit 11 opnames van lezingen. Bij de lezingen horen woordenlijsten en achtergrondinformatie. Als voorbereiding op de individuele sessie moeten de woordenlijsten worden vertaald en opgestuurd worden naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Deze vertalingen vormen het uitgangspunt voor de taalspecifieke werksessies van deze lesmodule.

De begeleider neemt alle vertalingen van de deelnemer door en markeert de fouten en knelpunten. Vervolgens wordt er een online afspraak gemaakt om de vertalingen te bespreken. Het doel van de sessie is een goede terminologielijst te verkrijgen en het tweetalig vocabulaire te verrijken. De begeleider geeft advies voor verdere zelfstudie naar gangbaar lexicon in het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 

Lesvorm

Interactieve online werksessie op afspraak.

Zelfstudie

  • Lezen: websites, boeken, voorlichtingsmateriaal in uw vreemde taal over de verschillende onderwerpen van Lesmodule 1
  • Huiswerk: u vertaalt de terminologielijsten naar uw eigen taal

Deelnemers aan deze module moeten verplicht de module Notariële kennis, aktes en jargon afnemen. Deze module bestaat uit 11 opnames van lezingen. Bij elke lezing hoort een woordenlijst en achtergrondinformatie. Als voorbereiding op de terminologiesessie moeten de woordenlijsten worden vertaald en opgestuurd worden naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Deze vertalingen vormen het uitgangspunt voor de taalspecifieke werksessies van deze lesmodule.

Tweetalig deskundigen of beëdigd vertalers

 

 

Contacturen

2

Competentie

linguïstische en tekstuele competentie 
tolk- en vertaalvaardigheid

Voorbereiding

Terminologielijsten vertalen (+/- 2500 woorden) deze punten worden toegekend bij de module Institutionele kennis, procedures en jargon

Totaal te registreren punten

2

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Individuele sessie die op afspraak wordt gemaakt
  • De sessie vindt plaats via GoToMeeting 
Datum: In overleg
  • 357,50 (excl. BTW)
  • Online