Vrijstellingsaanvraag

Via deze pagina kunt u een vrijstellingsaanvraag indienen voor een intakefase van een toetstraject. Vermeld in het opmerkingenvakje in het bestelformulier voor welke taal of talen u vrijstelling aanvraagt.

U kunt per aanvraag voor maximaal twee talen vrijstelling aanvragen.

 

Vrijstelling voor een intake aanvragen

Om vrijstelling te verkrijgen voor de intake Nederlands op C1-niveau moet u beschikken over:

  • een getuigschrift van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
  • een certificaat, verklaring of getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader;

Voor vrijstelling van de vreemde taal op C1-niveau geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

 

Om vrijstelling te verkrijgen voor de intake Nederlands op B2-niveau moet u beschikken over:

  • een getuigschrift en cijferlijst van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste mbo 4-niveau waarbij het Nederlands als vak gedoceerd werd en het behaalde eindniveau van het Nederlands na toetsing ten minste B2-niveau is;
  • een getuigschrift van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
  • een certificaat, verklaring of getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste B2-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader;

KTV verleent géén vrijstelling op basis van een certificaat van het staatsexamen Nt2 Programma II.

Voor vrijstelling van de vreemde taal op B2-niveau geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

 

LET OP: Schrijft u zich nog niet in voor een intake waar u vrijstelling voor aanvraagt. U kunt uw intake namelijk niet annuleren omdat u vrijstelling gekregen heeft.

U dient via deze pagina een vrijstellingsaanvraag in te dienen. Nadat u betaald heeft, scant u uw diploma in en stuurt deze op naar toetsing@ktv-kennisnet.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie hierop. Vergeet u zich niet te registreren voor de toetstaal. Anders kunnen wij uw vrijstelling niet verwerken. 

Indien u geen vrijstelling verkrijgt, worden de kosten van uw vrijstellingsaanvraag niet verrekend met de kosten van uw intake.

N.v.t.

n.v.t.

Schrijft u zich nog niet in voor een intake waar u vrijstelling voor aanvraagt. U kunt uw intake namelijk niet annuleren omdat u vrijstelling gekregen heeft.

U dient via deze pagina een vrijstellingsaanvraag in te dienen. Nadat u betaald heeft, scant u uw diploma in en stuurt deze op naar toetsing@ktv-kennisnet.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie hierop.

Indien u geen vrijstelling verkrijgt, worden de kosten van uw vrijstellingsaanvraag niet verrekend met de kosten van uw intake.

 

Let op! Op grond van art. 4.9 van de Algemene voorwaarden kan een vrijstellingsaanvraag niet geannuleerd worden.

Datum: In overleg
Aantal:
Bestellen