Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)..

De tolkvaardighedentoetsen worden afgenomen conform het onder voorbehoud gepubliceerde Kader voor toetsing tolkvaardigheid en tolkattitude. Tolken die voor de tolkvaardighedentoets op C1- of B2-niveau slagen, voldoen aan de voorwaarde van respectievelijk art. 3 of 4 lid 2 sub e. van tevens onder voorbehoud gepubliceerde Besluit inschrijving Wbtv. De tolkvaardighedentoetsen op B2- en C1-niveau zijn voor wat betreft de te toetsen vaardigheden gelijk. Het niveauverschil wordt bepaald door het taalniveau en de onderwerpen van de toetsmaterialen.

C1-niveau

B2-niveau