Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)..

Tolken die voor de tolkvaardighedentoets op C1- of B2-niveau slagen, voldoen aan de voorwaarde van respectievelijk art. 3 of 4 lid 2 sub d. van het Besluit inschrijving Wbtv. De tolkvaardighedentoetsen op B2- en C1-niveau zijn voor wat betreft de te toetsen vaardigheden gelijk. Het niveauverschil wordt bepaald door het taalniveau en de onderwerpen van de toetsmaterialen.

C1-niveau

B2-niveau