Integrale tolktoetsen (B2-niveau)

Tolken die voor de integrale tolktoets op B2-niveau slagen, worden getoetst op grond van de nieuwe kaders:

Besluit inschrijving Rbtv
Kader integrale tolktoets

Deze kaders voor toetsing en inschrijving op B2-niveau zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de definitieve tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur en het advies van het Kwaliteitsinstituut (het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv). Wanneer deze kaders definitief vastgesteld worden, kunnen kandidaten zich registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers, mits zij een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Informatie over de toetsdata van uw tolktoetstraject, vrijstellingen en tarieven leest u via de taalkeuzeknoppen hieronder. In het toetsreglement kunt u alle informatie over het toetstraject lezen. 
Wordt uw werktaal momenteel niet getoetst en wilt u zich graag laten toetsen? Laat dit aan KTV weten!

Staat uw taal er niet bij?

Wellicht is het mogelijk om een Taaltoets in combinatie met een Tolkvaardighedentoets af te leggen!

Bekijk de deze toetstypes via de homepagina