Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Tolken die voor de tolkvaardighedentoets op C1- of B2-niveau slagen, voldoen aan de voorwaarde van respectievelijk art. 3 of 4 lid 2 sub d. van het Besluit inschrijving Wbtv. De tolkvaardighedentoetsen op B2- en C1-niveau zijn voor wat betreft de te toetsen vaardigheden gelijk. Het niveauverschil wordt bepaald door het taalniveau en de onderwerpen van de toetsmaterialen.

Liever een integrale tolktoets afleggen?

KTV biedt voor veel talen ook integrale tolktoetsen aan.

Meer informatie