Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

De tolkvaardighedentoetsen worden afgenomen conform het onder voorbehoud gepubliceerde Kader voor toetsing tolkvaardigheid en tolkattitude. Tolken die voor de tolkvaardighedentoets op C1- of B2-niveau slagen, voldoen aan de voorwaarde van respectievelijk art. 3 of 4 lid 2 sub e. van tevens onder voorbehoud gepubliceerde Besluit inschrijving Wbtv. Dit besluit treed naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2020 in werking. Indien u ook uw taalvaardigheid kunt aantonen, kunt u met uw KTV-competentiebewijs ingeschreven en beëdigd worden.

 

De tolkvaardighedentoetsen op B2- en C1-niveau zijn voor wat betreft de te toetsen vaardigheden gelijk. Het niveauverschil wordt bepaald door het taalniveau en de onderwerpen van de toetsmaterialen.

Liever een integrale tolktoets afleggen?

KTV biedt voor veel talen ook integrale tolktoetsen aan.

Meer informatie