Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

De tolkvaardighedentoetsen worden afgenomen conform het onder voorbehoud gepubliceerde Kader voor toetsing tolkvaardigheid en tolkattitude. Tolken die voor de tolkvaardighedentoets slagen, voldoen aan de voorwaarde van respectievelijk art. 3 of 4 lid 2 sub e. (afhankelijk van uw taalniveau) van tevens onder voorbehoud gepubliceerde Besluit inschrijving Wbtv. Dit besluit treedt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2020 in werking. Indien u ook uw taalvaardigheid kunt aantonen, kunt u met uw KTV-competentiebewijs ingeschreven en beëdigd worden.

Liever een integrale tolktoets afleggen?

KTV biedt voor veel talen ook integrale tolktoetsen aan.

Meer informatie