Taaltoetsen voor tolken (B2-niveau)

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1-niveau van het ERK (de definitieve voorwaarden voor toelating op B2-niveau staan nog niet vast);
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-niveau van het ERK (de definitieve voorwaarden voor toelating op B2-niveau staan nog niet vast);;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-taaltoets kunt u aan voorwaarde 2 en 3 voldoen. De taaltoetsen van KTV zijn goedgekeurd op grond van het nieuwe Wbtv-taaltoetskader, echter zal het Rbtv pas tolken op B2-niveau registreren vanaf het moment dat de AMvB die de wijziging van het Besluit inschrijving regelt in werking treedt.


Moet u ook voorwaarde 5 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op B2- of C1-niveau in uw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dient u naast uw taaltoets ook een tolkvaardighedentoets te doen.

Staat uw taal er niet bij?

Wellicht is het mogelijk om een integrale tolktoets af te leggen. Zo niet, neemt u dan contact op via toetsing@ktv-kennisnet.nl.

Bekijk de deze toetstypes via de homepagina