Integraal tolktoetstraject Roemeens 

KTV neemt vanaf 2019 de integrale tolktoetsen Roemeens af. Voor deelname is het van belang dat de kandidaat het Roemeens en het Nederlands op ERK-niveau C1 beheerst. Kandidaten die slagen voor de integrale tolktoets op C1-niveau voldoen aan alle voorwaarden om ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). 

Deelnemers die bij één of beide intakes het advies krijgen om op B2-niveau verder te gaan, kunnen zich voor dat niveau registreren. De toetspakketten voor dat toetstype zijn eenvoudiger van aard. Intakes en eventuele reeds gevolgde werkcolleges hoeven dan niet opnieuw afgelegd dan wel gevolgd te worden. 

 

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Leest u dit goed. Daaronder ziet u de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Toetstraject

De registratiefase is de periode waarin de kandidaat geregistreerd staat voor een opleidingstraject maar nog niet aangemeld is voor de intakefase. De kandidaat ontvangt na de betaling van zijn inschrijfgeld een automatisch bevestigingsbericht met als bijlage de factuur en de algemene voorwaarden. Dit bevestigingsbericht dient als bewijs van registratie voor het opleidingstraject. Door middel van de registratie komen de gegevens van de kandidaat in het kandidatenvolgsysteem van dit opleidingstraject te staan. 

Nadat iemand zich als kandidaat geregistreerd heeft, kan hij via Mijn KTV de status van zijn opleidingstraject bekijken. In de status wordt de kandidaat op de hoogte gesteld van:

 • data waarop intakes plaatsvinden waarvoor de kandidaat zich kan aanmelden;
 • intakedata waarvoor de kandidaat zich reeds heeft ingeschreven;
 • het resultaat en de beoordeling van de intake(s);
 • data waarop tolktoetsen plaatsvinden waarvoor de kandidaat zich kan aanmelden; en
 • het resultaat en de beoordeling van de integrale tolktoets.

Meer informatie over het opleidingstraject leest u in het toetsreglement. Onderaan deze pagina ziet u de prijzen en voorbereidingspakketten horend bij dit toetstype.

Iedere kandidaat is verplicht om voor de toetstaal en voor de Nederlandse taal een intake af te leggen, tenzij hij over diploma's beschikt die recht op vrijstelling geven. Nadat u zich geregistreerd heeft als toetskandidaat, kunt u eventueel via deze pagina een vrijstelling voor maximaal twee intaketalen aanvragen. Om vrijstelling te verkrijgen voor de intake Nederlands op C1-niveau moet u beschikken over:

 • een getuigschrift van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
 • een certificaat, verklaring of getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader.

Voor vrijstelling van de vreemde taal geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.


KTV organiseert één of meerdere intakefases per jaar. Alle intakes bestaan uit de volgende onderdelen:

 • een meerkeuzetoets over uitdrukkingen, woordenschat, zinsopbouw en andere grammaticale kennis; en
 • een interactieve intakesessie waarin leesvaardigheid, tekstbegrip, woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid getest wordt aan de hand van een korte tekst (C1-niveau) en een filmpje van 3 minuten over een actueel thema.

De intake Nederlands heeft nog een extra onderdeel. Dit is een betoog van drie minuten waarin de kandidaat een stelling (met enige toelichting) beargumenteert. 

Aan de hand van bovenstaande onderdelen wordt beoordeeld of het taalbeheersingsniveau van de kandidaat voldoende is om deel te kunnen nemen aan een integrale tolktoets op C1-niveau.

Meer informatie over het opleidingstraject leest u in het toetsreglement.

 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Iedere kandidaat heeft een eigen achtergrond en ervaring. Soms hebben kandidaten alleen nog maar vrijwillig tolkwerk gedaan en hebben nog weinig notie van wat professioneel tolken behelst, soms zijn kandidaten al zeer ervaren als beroepstolk in een andere talencombinatie en vaak werken kandidaten al langere tijd semiprofessioneel en willen zij nu beëdigd worden. Vanwege deze diversiteit hanteert KTV een flexibel voorbereidingssysteem: alle toetskandidaten moeten ter voorbereiding op de integrale tolktoets verplicht deelnemen aan de module Tolkhouding en tolkethiek; de overige voorbereidingsmodules kunnen facultatief geboekt worden. De verplichte module Tolkhouding en tolkethiek bestaat uit twee online hoorcolleges en twee dagtrainingen in Nijkerk.

Inschrijven voor de verplichte module Tolkhouding en tolkethiek
Kandidaten kunnen zich via Mijn KTV > Toetsen aanmelden voor de verplichte module Tolkhouding en tolkethiek. Het hoorcollege bestaat uit twee opnames van online lezingen. 

Wanneer er werkcollegedata bekend zijn, ziet u deze in Mijn KTV. U kunt een datum uitkiezen en zich inschrijven via Mijn KTV. Via onderstaande linkjes leest u meer over de inhoud van de verplichte module:

Aanvullende voorbereidingstrainingen

KTV organiseert verschillende trainingen ter voorbereiding op de tolkvaardighedentoets. Onderaan deze webpagina ziet u de trainingen die geschikt zijn als voorbereiding voor dit toetstype. In de algemene cursusagenda kunt u het verdere aanbod raadplegen. Bij drie of meer inschrijvingen uit de cursusagenda, geldt de standaard kortingsactie van KTV. 
TIP: Duurt het nog even voordat u uw intake af kunt leggen? U kunt alvast beginnen met de webinarserie 'Institutionele kennis, procedures en jargon'. In 17 online lezingen worden de procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten uitgelegd en ontvangt u bijbehorende terminologielijsten. 

Tijdens de toetsfase legt de kandidaat de integrale tolktoets af en, indien van toepassing, een herkansing. De integrale tolktoets bestaat uit vijf toetsonderdelen:

 • 2 x à vue tolken (1 tekst van het blad tolken per vertaalrichting)
 • 2 x lang consecutief tolken (een toespraak van 3 minuten per vertaalrichting tolken)
 • 1 x gesprekstolken (een rollenspel van ongeveer 25 minuten tolken)

De integrale tolktoets duurt een uur. De kandidaat wordt beoordeeld door een commissie van vier leden aan de hand van de pijlers van het Wbtv-beoordelingsraster. Bij dit toetstype wordt de taalbeheersing beoordeeld op ERK-niveau C1.

De rollenspellen en de Nederlandse bronteksten voor à vue en consecutief tolken hebben een maatschappelijk, politiek, cultureel of zakelijk karakter. De onderwerpen hebben betrekking op onderwerpen gerelateerd aan werkgebieden waarin Rbtv-tolken op niveau C1 doorgaans worden ingezet, zoals:

 • Advocatuur
 • Vreemdelingenpolitie 
 • Asiel
 • Politie
 • Gezondheidszorg
 • FIOD
 • Vluchtelingenwerk 
 • Slachtofferhulp
 • UWV
 • Onderwijs
 • Arbeidsinspectie 
 • Etc.

De onderwerpen van de vreemdtalige bronteksten zijn gerelateerd aan de cultuur, maatschappij of politiek van de regio waar de taal of dialect gesproken wordt. 

Leest u het toetsreglement voor uitgebreide informatie over de toetsfase.

Een kandidaat die geslaagd is voor dit toetstype en zijn competentiebewijs heeft ontvangen, kan zich registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op niveau C1. Een verzoek tot inschrijving dient u in bij het Bureau Wbtv. Naast uw competentiebewijs moet u beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden) en een recente pasfoto.

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan moet u:

 • zich binnen twee maanden laten beëdigen om uw inschrijving te voltooien;
 • permanente educatie volgen (klikt u hier om het cursusaanbod van KTV te bekijken);
 • zich houden aan de gedragscode; en
 • uw inschrijving iedere vijf jaar verlengen.

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die in het Rbtv staan, vindt u in de brochure ‘Register staat voor kwaliteit. Ingeschreven in het Rbtv. En dan?’.

Wanneer u zich registreert voor dit toetstraject gaat u akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boekt u via Mijn KTV

Intake Nederlands Intake Roemeens (C1) Werkcollege I Werkcollege II Integrale tolktoets Roemeens (C1)

Aanvullende voorbereidingstrainingen boekt u via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie Roemeens (C1)
€ 50,- excl. btw
Intake Nederlands
€ 150,- excl. btw
Intake Roemeens (C1)
€ 125,- excl. btw
Hoorcollege tolkethiek
€ 70,- excl. btw
Werkcollege I
€ 240,- excl. btw
Werkcollege II
€ 240,- excl. btw
Integrale tolktoets Roemeens (C1)
€ 1.250,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing intake Nederlands
€ 150,- excl. btw
2de herkansing Intake Nederlands
€ 150,- excl. btw
Herkansing Intake Roemeens (C1)
€ 125,- excl. btw
2de herkansing Intake Roemeens (C1)
€ 125,- excl. btw
Herkansing Integrale tolktoets Roemeens (C1)
€ 2.000,- excl. btw
2de Herkansing Integrale tolktoets Roemeens (C1)
€ 2.000,- excl. btw
3de Herkansing Integrale tolktoets Roemeens (C1)
€ 2.000,- excl. btw

Individuele toetsdatum

Toetsing op afspraak is mogelijk tegen bijbetaling.

Voorbereidingstrainingen

Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!

Bekijk inhoud

100,00 excl. btw

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden

Individuele coaching rollenspellen

Bekijk inhoud

250,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Volgeboekt

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands

Bekijk inhoud

495,00 excl. btw

Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie)

Bekijk inhoud

595,00 excl. btw

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Volgeboekt

Bekijk inhoud

640,00 excl. btw

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Bekijk inhoud

640,00 excl. btw

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Bekijk inhoud

640,00 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.450,00 excl. btw

Heeft u nog vragen?

Heeft u het toetsreglement gelezen maar wilt u graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269