Vertaaltoetstraject Engels > Russisch

KTV-vertaaltoetsen worden ontwikkeld om vertalers die niet over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo‐niveau beschikken de mogelijkheid te bieden alsnog aan te tonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen om in het register te worden ingeschreven. Aangezien een vertaaldiploma op minimaal hbo‐niveau toegang verleent tot het register ligt het voor de hand dat de KTV-vertaaltoets op een niveau ligt dat vergelijkbaar is met dat van het eindexamen vertalen van Nederlandse hbo‐vertaalopleidingen. De competenties die bij die opleidingen worden getoetst zijn: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, de linguïstische en tekstuele competentie en de culturele competentie.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Leest u dit goed. Daaronder ziet u de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Toetstraject

Het vertaaltoetstraject bestaat uit twee fases. U schrijft zich per fase in: eerst registreert u zich, en vervolgens schrijft u zich in voor de vertaaltoets. De kosten van elke fase zijn onderaan deze pagina vermeld.

De registratiefase is de periode waarin de kandidaat geregistreerd staat voor een vertaaltoets; een registratie houdt níet in dat u ook aangemeld staat voor de vertaaltoets. Door middel van de registratie komen de gegevens van de kandidaat in het kandidatenvolgsysteem van dit toetstraject te staan en kan de kandidaat beschikbare toetsdata inzien en de vertaaltoets boeken.

De kandidaat ontvangt na de betaling van zijn registratie een automatisch bevestigingsbericht met als bijlage de factuur en de algemene voorwaarden

Nadat iemand zich als kandidaat geregistreerd heeft, kan hij via Mijn KTV de status van zijn toetstraject bekijken en de volgende belangrijke zaken vinden:

 • data waarop de volgende vertaaltoets plaatsvindt;
 • aanmeldmogelijkheid voor de vertaaltoets;
 • praktische informatie met betrekking tot de vertaaltoetsdag;
 • resultaat van de vertaaltoets.

Meer informatie over het opleidingstraject leest u in het toetsreglement. Onderin deze pagina ziet u de prijzen en voorbereidingspakketten horend bij dit toetstype.

Uw vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat u moet inzetten op uw schrijfvaardigheden én uw vertaalvaardigheid.

KTV organiseert verschillende trainingen die ter voorbereiding dienen op de vertaaltoets. Onderin deze webpagina ziet u de trainingen die geschikt zijn als voorbereiding voor dit toetstype. In de algemene cursusagenda kunt u het verdere aanbod raadplegen. Bij drie of meer inschrijvingen uit de cursusagenda, geldt de standaard kortingsactie van KTV.

 

Voor de meeste talencombinaties waarin vertaaltoetsen worden afgenomen, biedt KTV een pakket van drie proefexamens aan. 

Indien u kiest voor het boeken van de proefexamens, ontvangt u van KTV de inloginstructies voor het vertaalplatform, waar u de drie vertalingen kunt maken. Op dit platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen. 

U maakt en levert achtereenvolgend de drie vertalingen in; deze worden gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van uw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kunt u op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maakt u de tweede vertaling en dient deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie gaat u met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal ongeveer 7 dagen zitten. 

Op deze manier raakt u niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kunt u een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn. 

De proefexamens zijn te boeken tot 8 weken vóór de aanstaande toetsdag (in verband met het inleveren/reviseren van 3 vertalingen). Let op: als u zich aanmeldt voor de proefexamens, wordt u níet automatisch ingeschreven voor de vertaaltoets. Vertaaltoetsen dienen separaat geboekt en betaald te worden.

Klik hier voor de proefexamens.

De KTV-vertaaltoets bestaat uit een vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting, die binnen 2 uur gemaakt dient te worden op een online vertaalomgeving.

Via de vertaling van een tekst van totaal 300 woorden tonen de kandidaten aan dat zij:

 • op correcte en consistente wijze, en gericht op de omschreven doelgroep, een vertaling kunnen produceren;
 • begrip hebben van de inhoud van de brontekst;
 • kennis van de doeltaal hebben en de tekstuele conventies in acht nemen, waardoor de vertaling op gelijke wijze en voor hetzelfde doel ingezet kan worden in het land van bestemming;
 • cultuurbepaalde eigenheid van teksten in de brontaal onderkennen en die eigenheid op equivalente wijze omzetten in de doeltaal, met inachtneming van met name realia, regionale en diachrone diversiteit;
 • onder tijdsdruk (2 uur) de vertaling kunnen afronden en nog tijd kunnen nemen voor revisie; en
 • (online) naslagwerken en fysieke informatiebronnen kunnen raadplegen.


De standaard dagplanning van de toetsdagen is als volgt: 

Ochtend (vreemde taal > Nederlands of Engels):
09:30 uur: Ontvangst en installeren van uw werkplek (laptop, verlengsnoer, woordenboeken, notitieblok, pen)
09:50 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin u de vertaling moet maken.
10:15 uur: Start vertaaltoetsen
12.15 uur: Einde vertaaltoetsen

Middag (Nederlands of Engels > vreemde taal):
13:15 uur: Ontvangst en installeren van uw werkplek (laptop, verlengsnoer, woordenboeken, notitieblok, pen)
13:40 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin u de vertaling moet maken.
14:00 uur: Start vertaaltoetsen
16:00 uur: Einde vertaaltoetsen

Het is mogelijk om uw vertaaltoets individueel af te leggen op een eigen toetsdatum. Voor de individuele toetsafname geldt dat u de normale toetsprijs betaalt plus een toeslag van 550 euro excl. btw. per vertaalrichting. U kunt kiezen om de vertaaltoets te doen in Nijkerk of online (op afspraak). Wanneer u uw vertaaltoets online aflegt, geldt dat u een stabiele internetverbinding moet hebben i.v.m. online monitoring. KTV voert vóór de afname van een online toets altijd een online check uit, waarbij we de toetssituatie samen met u simuleren.

Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, neemt u contact op KTV. Uw inschrijving wordt handmatig in orde gemaakt.

Een kandidaat die geslaagd is voor dit toetstype en zijn competentiebewijs heeft ontvangen, kan zich als vertaler registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) . Een verzoek tot inschrijving dient u in bij het Bureau Wbtv. Naast uw competentiebewijs moet u beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden) en een recente pasfoto.

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan moet u:

 • zich binnen twee maanden laten beëdigen om uw inschrijving te voltooien;
 • permanente educatie volgen (klikt u hier om het cursusaanbod van KTV te bekijken);
 • zich houden aan de gedragscode; en
 • uw inschrijving iedere vijf jaar verlengen.

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die in het Rbtv staan, vindt u in de brochure ‘Register staat voor kwaliteit. Ingeschreven in het Rbtv. En dan?’.

Verdere informatie leest u in het toetsreglement.

Eerstvolgende data

Er zijn nog geen toetsdata bekend.

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie Engels > Russisch
€ 100,- excl. btw
Vertaaltoets Engels > Russisch
€ 1.295,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing Engels > Russisch
€ 1.295,- excl. btw

Voorbereidingstrainingen

Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken (opname)

Bekijk inhoud

75,00 excl. btw

De kunst van het vertalen: een stoomcursus voor beginners

Bekijk inhoud

675,00 excl. btw

Heeft u nog vragen?

Heeft u het toetsreglement gelezen maar wilt u graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269