Nederlands naar perfectie

Nederlands naar perfectie is een cursus van 16 dagen die afgesloten wordt met een spreek- en schrijftoets. Als u voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen én een positief resultaat behaalt op uw eindprestaties, ontvangt u een competentiebewijs op C1-niveau. Het Bureau Wbtv erkent dit competentiebewijs als C1-bewijs.

 

Toetstraject

De registratiefase is de periode waarin de kandidaat geregistreerd staat voor een opleidingstraject maar nog niet aangemeld is voor opleiding. De kandidaat ontvangt na de betaling van zijn inschrijfgeld een automatisch bevestigingsbericht met als bijlage de factuur en de algemene voorwaarden. Dit bevestigingsbericht dient als bewijs van registratie voor het opleidingstraject. Door middel van de registratie komen de gegevens van de kandidaat in het kandidatenvolgsysteem van dit opleidingstraject te staan.

Nadat iemand zich als deelnemer geregistreerd heeft, wordt hij door KTV of door de docent van de opleiding gebeld. Tijdens dat gesprek wordt beoordeeld of de taalbeheersing van de kandidaat zich daadwerkelijk ruim op B2-niveau bevindt. Indien dat niet het geval is wordt de kandidaat afgeraden om deel te nemen aan deze opleiding. Indien u een positief advies ontvangt, kunt u zich daarna aanmelden voor de opleiding.

Alle vaardigheden – d.w.z. lezen, luisteren, spreken en schrijven – komen in de cursus aan bod. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn:

  • Taal en cultuur
  • Onderwijs
  • Economie en bedrijfsleven
  • Gezondheid en voeding
  • Filosofie en ethiek
  • Psychologie
  • Rechten
  • Mens en techniek

Elk hoofdstuk zal twee lessen beslaan. In de ochtenden worden de huiswerkopdrachten besproken. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en wordt veel aandacht besteed aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal.

De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van u wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat u de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers. Meer informatie leest u hier.

De laatste les van de cursus is een ‘eindprestatiedag’: de deelnemers laten door middel van een monoloog zien op welk niveau zij het Nederlands beheersen. Ook maken ze een schrijfopdracht die beoordeeld wordt. Als u voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen én een positief resultaat behaalt op uw eindprestaties, ontvangt u een competentiebewijs op C1-niveau. Het Bureau Wbtv erkent dit competentiebewijs als C1-bewijs.  

U heeft nu een competentiebewijs ex. 3 lid 2 sub b van het Besluit inschrijving Rbtv op ERK-niveau C1. Om toe te treden tot het Rbtv moet u nog voldoen aan de andere eisen van datzelfde artikel. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze cursus en eindprestatietoetsen.

Eerstvolgende data

Opleiding

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Inschrijving
€ 10,- excl. btw
Opleiding
€ 2.600,- excl. btw
Spreektoets
€ 100,- excl. btw
Schrijftoets
€ 50,- excl. btw

Voorbereidingstrainingen

Stevig op B2-niveau

Bekijk inhoud

1.200,00 excl. btw

Heeft u nog vragen?

Heeft u de cursusinformatie gelezen maar wilt u graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269